Skip to main content

Indmeldelse sker elektronisk ved at udfylde og sende dette skema

1) - Ordinært PCD medlem
2) - Ekstraordinært medlem
3) - Porsche Sport Club medlem

4) - Porsche Sport Club+ medlem

Generelt :
Kontingent perioden går fra 1/1 - 31/12.

1) - Ordinært medlem :
Pris: 650,- kr. incl. oprettelsesgebyr første år - herefter 500,- årligt.
Indmeldelse i perioden 1/9 - 31/12 reduceres kontingentet til 400,- kr. incl. oprettelsesgebyr.
Ordinært medlemskab dækker;
Deltagelse i Trackdays på et Ordinært PCD medlemskab, man skal dog løse 1-dagslicens til DASU (kr. 200)
Se info om 1-dags licenser længere nede på siden.

2) - Ekstraordinært medlem :
Pris: 400,- kr. incl. oprettelsesgebyr første år - herefter 250,- årligt. Dette gælder uanset indmeldelsestidspunktet. Dækker: Porsche Club Danmark medlemskab på flg. vilkår.

Som ekstraordinært medlem - Familiemedlem - kan optages voksne personer, der har fælles husstand med et Ordinært eller PSC-medlem. Der kan dog højst optages ét Ekstraordinært medlem med tilknytning til det enkelte Ordinært eller PSC-medlem. Ekstraordinære medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen eller som revisor.

Ekstraordinært medlemskab giver adgang til alle klubarrangementer. Ved arrangementer med begrænsning af deltagerplads har Ordinære og PCS-medlemmer fortrinsret. Eventuelle overskydende pladser tilfalder Ekstraordinære medlemmer frem for ledsagere, der ikke er medlemmer af klubben.

3) - Medlem af PSC:
Pris: 950,- kr. incl. oprettelsesgebyr første år - herefter 800,- årligt. Indmeldelse i perioden 1/9 - 31/12 reduceres kontingentet til 750,- incl. oprettelsesgebyr. Dækker: Porsche Club Danmark, Porsche Sport Club og DASU medlemskab. Klubrally-licens, som bl.a. bruges til vores Trackdays, kan som PSC medlem indløses gratis hos DASU !!! Nye medlemmer, der ønsker direkte PSC-medlemskab, nævner dette i feltet Evt. kommentar i deres ansøgning om medlemskab. Man betaler sit PCD - PSC og DASU medlemskab gennem PCD. Efter kontingentbetaling får man af PCD tilsendt et ID nummer, som man, om ønsket, kan benytte ved bestilling af licens hos DASU. Dette foregår online via DASU´s licensportal. DASU medlemmer får tilsendt unionens medlemsblad : Autosport.

4) - Medlem af PSC+:
Pris: 1200,- kr. incl. oprettelsesgebyr første år - herefter 1050,- årligt.  Porsche Sports Club+ inkluderer DASU Aktiv medlemskab, som giver dig mulighed for at købe fra DASU racelicenser til national og international motorsport. 

 

1-dags licenser :
Ordinært medlemmer kan uden indmeldelse i PSC/DASU maximalt deltage i Trackdays op til 3 gange ialt på en 1-dags licens á 200,- pr. gang.
Deltagelse 1. gang virker som kursus og er herefter, og efter indmeldelse i PSC, kompetencegivende til indløsning af gratis Klubrally licens.

Øvrige licenspriser:
Øvrge licenspriser vil følge DASU´s rettelinier.