Skip to main content

Indmeldelse sker elektronisk ved at udfylde og sende dette skema

1) - Ordinært PCD medlem
2) - Ekstraordinært medlem
3) - Porsche Sport Club medlem

Generelt :
Kontingent perioden går fra 1/1 - 31/12.

1) - Ordinært medlem :
Pris: 650,- kr. incl. oprettelsesgebyr første år - herefter 500,- årligt.
Indmeldelse i perioden 1/9 - 31/12 reduceres kontingentet til 400,- kr. incl. oprettelsesgebyr.
Dækker : Porsche Club Danmark medlemskab.
Man kan deltage i Track Days på et Ordinært PCD medlemskab med 1-dagslicens.
Man kan deltage i Slalom Cup op til tre gange med 1-dagslicens på et Ordinært PCD medlemskab.
Se info om 1-dags licenser længere nede på siden.

2) - Ekstraordinært medlem :
Pris: 400,- kr. incl. oprettelsesgebyr første år - herefter 250,- årligt. Dette gælder uanset indmeldelsestidspunktet. Dækker : Porsche Club Danmark medlemskab på flg. vilkår.

Som ekstraordinært medlem - Familie medlem - kan optages voksne personer, der har fælles husstand med et Ordinært eller PSC medlem. Der kan dog højst optages ét Ekstraordinært medlem med tilknytning til det enkelte Ordinært eller PSC medlem. Ekstraordinært medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen eller som revisor.

Ekstraordinært medlemskab giver adgang til alle klubarrangementer. Ved arrangementer med begrænsning af deltager plads har Ordinært og PCS medlemmer fortrinsret. Eventuelle overskydende pladser tilfalder Ekstraordinært medlemmer frem for ledsagere, der ikke er medlemmer af klubben.

3) - Medlem af PSC:
Pris: 950,- kr. incl. oprettelsesgebyr første år - herefter 800,- årligt. Indmeldelse i perioden 1/9 - 31/12 reduceres kontingentet til 750,- incl. oprettelsesgebyr. Dækker : Porsche Club Danmark, Porsche Sport Club og DASU medlemskab. Klubrally licens, som bruges i vores Slalom Cup og Track Days, kan som PSC medlem indløses gratis hos DASU !!! Nye medlemmer, der ønsker direkte PSC medlemskab, nævner dette i feltet Evt. kommentar i deres ansøgning om medlemskab. Vær opmærksom på, at man først kan indløse licens, når man har overstået obligatoriske teori og prøve ( = førstegangs deltagelse i en Slalom Cup på en 1-dags licens ) Man betaler sit PCD - PSC og DASU medlemskab gennem PCD. Efter kontingentbetaling får man af PCD tilsendt et ID nummer, som man, om ønsket, kan benytte ved bestilling af licens hos DASU. Dette foregår online via DASU´s licensportal. DASU medlemmer får tilsendt unionens medlemsblad : Autosport.

1-dags licenser :
Ordinært medlemmer kan uden indmeldelse i PSC/DASU maximalt deltage i Trackdays op til 3 gange ialt på en 1-dags licens á 200,- pr. gang.
Deltagelse 1. gang virker som kursus og er herefter, og efter indmeldelse i PSC, kompetencegivende til indløsning af gratis Klubrally licens.

Øvrige licenspriser:
Øvrge licenspriser vil følge DASU´s rettelinier.

Connect with Porsche Club Danmark